Napište nám
  • Typ kurzu

  • Jazyk

  • Rozsah

  • Zaměření

Rozhovor s Adélou Zummerovou-Kotaskovou

Adéla Zummerová-Kotasková patří v České republice k tlumočnické špičče. Je absolventkou programu European Masters in Conference Interpreting na ÚTRL FF UK. Je akreditovanou tlumočnicí evropských institucí. Tlumočí například pro Radu EU, Evropský parlament či Evropskou komisi. Pro Belisha Beacon povede v listopadu ve smíchovském Impact Hubu

MÁTE DOST CHUTZPAH?

Také občas v angličtině narazíte na slovo, které na první pohled vypadá a zní spíše jako slovo německé? S velkou pravděpodobností se bude jednat o výpůjčku z jidiš – jazyka, který lze (zjednodušeně řečeno) označit za směs hebrejštiny, němčiny a slovanských jazyků. Mým nejoblíbenějším slovem převzatým

Paní Belishová, jaké máte pozadí?

Cože?! Nestydatě košilaté?! Sexisticky perverzní?! Sexuální harašení na pracovišti a hned při prvním pohovoru! Že by provokace úchyla?! A co když ne? Ne, jde jen o další příklad špatného překladu, kterým se to v personalistických kruzích jen hemží. Background v angličtině skutečně může znamenat pozadí (music

Jazykový průvodce valnou hromadou

Přestože valné hromady jako nejvyšší orgán obchodních společností i jiných právnických osob jsou institutem vlastním mnoha právním řádům, po jazykové stránce se můžeme setkat s celou řadou zajímavostí. A právě na některé takové jevy mezi angličtinou a češtinou se zaměříme v tomto článku. Už při samotném překladu

Škola hrou

Co tím tenkrát Ámos myslel… Možná to zní trapně, ale idea, se kterou přišel Amos v roce 1630 platí i v 21. století. Škola by skutečně měla probíhat formou hry. Co to ale znamená? Netroufám si tvrdit, že jsem odborník na Jana Amose Komenského

Jazykový restart

  Naučit se cizí jazyk nebylo v historii lidstva ještě nikdy snazší. Police v knihkupectvích přetékají jazykovými učebnicemi a beletrií v originále, včetně zjednodušených verzí. Na jazykovou školu narazíte málem v každé ulici. Na Youtube se můžete prostřednictvím videí naučit třeba svahilsky (pravda, přes angličtinu,

Language Learning Hacks

  „Já vím, že na té angličtině potřebuju zapracovat, ale nestíhám.“ Pokud jste na tom stejně, mám pro vás „instantní“ řešení (stačí nasypat do skleničky, dobře zamíchat). Nenahradí vám sice opravdové kurzy, ale určitě vám pomůže. Minimalistické řešení: sledujte své oblíbené

Vzpomínka na Jiřího Joska

 Smrt překladatele, redaktora, nakladatele, a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Jiřího Joska je pro český kulturní život bolestná ztráta, tím větší, že mu bylo pouhých osmašedesát a byl přímo nabitý obdivuhodným tvůrčím potenciálem, který by mu určitě pomohl vytvořit ještě mnoho cenného ve

Odpor

Odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa vést elektrický proud. Já vím, nejsme elektrikáři, a tak jsme zcela záměrně nechali odpor zasunutý někde vzadu v hlavě. Když to slovo slyším, naježím se a cítím ho i v celém těle… Fuj, fyzika! Odpor je ovšem

Slovo za slovem…s překladateli o překládání

Jejich jména jsou v drtivé většině ukryta v knižních tirážích, a snadno nám proto může uniknout, že každé slovo, které v přeložené knize čteme, objevil ve slovech autora právě překladatel. To on se prodíral významy cizí řeči, klestil nám cestu k pochopení cizích představ, pátral,

Rozhovor s Michaelou Melišíkovou, studentkou BB

Michaela v Belishe absolvovala hned několik kurzů a seminářů (Rekvalifikační kurz v oboru překladatel AJ – ČJ, semináře Překlad lékařských a farmaceutických textů, Účetní výkazy, workshop simultánního tlumočení) Překládání se věnuje 6 let. Bydlí za Prahou, má dvě malé děti. Více informací o jejích pracovních

Bankruptcy versus insolvency

Vyjádřit v angličtině výstižně rozdíl mezi platební neschopností, insolvencí, úpadkem a konkursem bývá oříšek, k jehož rozlousknutí náhodné ani promyšlené střídání slov insolvency a bankruptcy často nestačí.   Každý právník zabývající se insolvenčním právem komunikující s anglicky hovořícími klienty se již patrně někdy ocitl v oné

Interview with Melvyn Clarke

When and why did you decide to live in the Czech Republic? Cherchez la femme. It was back in the summer of 1992… (cont. p. 94)[1] Were you planning to make your living as a translator from the very beginning? No, I wasn’t.

Pravidla anglického slovosledu aneb The Law /and/ of Order

Právo a jazyk mají jednu věc společnou. Obě disciplíny vycházejí z určitých pravidel a zákonů, respektive zákonitostí, které bychom měli dodržovat. V praxi ale musíme v právu i v jazyce kombinovat různé „předpisy a pravidla“, které si na první pohled odporují. Neměnný slovosled „Ústavním zákonem“ je v anglické gramatice

Vánoční dárkové poukazy Belisha Beacon

Chybí Vám při nákupu vánočních dárků inspirace? Nadělte svým blízkým jazykový kurz nebo třeba jednodenní odborný seminář. Vyberte si z naší nabídky a pošlete na adresu kurzy@belisha.cz následující informace: název vybraného kurzu kdo dárek věnuje komu je určen My Vám po zaplacení zašleme

Ondřej Klabal: Pozor na falešné přátele!

Všichni, kteří jsme se někdy učili nějaký cizí jazyk, si asi vzpomeneme na pocity zklamání, kdy nám nějaké slovo přišlo povědomé, připomínalo nám něco v češtině, a nakonec se ukázalo, že jeho význam je zcela odlišný. Odborně se taková slova nazývají falešní