Napište nám

Cena

Ceny seminářů a kurzů naleznete vždy v katalogu našich kurzů a v přihláškách.

Distanční kurzy – nárok na zpětnou vazbu od lektora k domácím úkolům máte do 6 měsíců od odeslání lekce (pokud se s lektorem nedohodnete jinak).

Cena musí být zaplacena v plné výši před zahájením kurzu. Výjimku tvoří rekvalifikační kurz, který lze zaplatit ve dvou splátkách, kurz musí být plně uhrazen nejpozději do konce 2. měsíce běhu kurzu. Nezaměstnaní mohou požádat o zpětné proplacení kurzu na Úřadu práce.

Cena zahrnuje: zápisné, kurzovné, podklady, závěrečnou zkoušku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.

Cena nezahrnuje: náhradní termín závěrečné zkoušky a vstupní přezkoušení.

  • O vstupní přezkoušení může zájemce požádat, ale (kromě rekvalifikačního kurzu) není podmínkou přijetí do kurzu. Cena za vstupní přezkoušení činí 350,- Kč. V případě nastoupení do kurzu bude tato částka zájemci odečtena z kurzovného.
  • U rekvalifikačního kurzu je vstupní test povinný, a tudíž zdarma.
  • Cena náhradního termínu závěrečné zkoušky činí 1000,- kč.

Způsob platby

Cenu lze uhradit bankovním převodem na účet: 2102250667/2700

Pokud objednáváte kurz ze zahraničí, veškeré poplatky za přeshraničním transakci jdou k tíži převodce. Z účetních důvodů bohužel nemůžeme přijmout částečnou platbu.

nebo formou poukázek EDENRED:

  • Ticket Multi
  • Ticket Compliments Dárkový
  • Ticket Academica

Slevy

Pro členy KST ČR nabízíme slevu 19 % na všechny kurzy a semináře s  výjimkou balíčků (zadejte do přihlášky kód: KSTCR).

V případě slevy pro studenty a KST ČR můžete být při vstupu na akci požádáni o předložení dokladu potvrzujícího váš nárok na slevu.

Nově nabízíme slevu 10 % z ceny kurzovného pro členy Navolnenoze.cz (zadejte do přihlášky kód: NAVOLNENOZE)

Jakékoli výše uvedené slevy nelze sčítat. Slevy se nevztahují na zvýhodněné balíčky.

 

Platební podmínky

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte emailem fakturu
(č. účtu, variabilní symbol, datum splatnosti).

Cena musí být zaplacena v plné výši do dne uvedeného na faktuře (obvykle do 4 kalendářních dnů). Cena je zaplacena dnem připsání na účet. O úspěšném převodu na náš účet Vás informujeme emailem.
Vaše místo v příslušném kurzu je garantováno až po zaplacení kurzovného. Rezervace nezaplacená do data uvedeného v pokynech k platbě bude automaticky zrušena.

Storno podmínky

V případě stornování objednávky ze strany zákazníka bude společnost BELISHA MASTERING LANGUAGES. s.r.o. postupovat následovně:

  1. pokud zájemce objednávku stornuje v termínu delším než 14 dní před dnem zahájení kurzu, vrátíme vám  100 % částky, kterou jste uhradili.
  2. pokud zájemce objednávku stornuje v termínu kratším než 14 dní před dnem zahájení kurzu, bude uhrazená částka převedena na kredit, který si zájemce může vyčerpat volbou jiného kurzu, jenž bude realizován.

Pokud posluchač z jakéhokoliv důvodu nenavštěvuje kurz, nemá nárok na vrácení kurzovného. Nepřihlásí-li se minimální počet posluchačů, vyhrazuje si společnost BELISHA MASTERING LANGUAGES. s.r.o. právo kurz neotevřít. V takovém případě budou přihlášení informováni nejpozději 7 dní před zahájením semestrálního kurzu/semináře a bude jim vráceno kurzovné v plné výši.

Ochrana osobních údajů

Berete na vědomí, že vyplněním objednávky svěřujete poskytovateli jazykových kurzů své autentické a přesné osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně IČO), které bude zpracovávat výhradně za účelem administrace objednávky a poskytování kurzů ať v distanční či prezenční podobě. Telefonem vás budeme informovat o případných náhlých změnách rozvrhu. E-mailem budete dostávat důležité zprávy související s kurzy a materiály, nabídku aktuálních kurzů a novinky z oboru. Z odběru novinek a kurzů se můžete kdykoli odhlásit pomocí tlačítka uvedeného v daném emailu zaslaného prostřednictvím služby Smartemail.

Vyplněním přihlašovacího formuláře zájemce stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl, rozumí jim a přijímá je.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. prosince 2017.

Zásady zpracování osobních údajů

Pod tímto odkazem najdete zásady zpracování osobních údajů

 

Komentáře nejsou povoleny.