Napište nám

Praha 28. – 29. 6. 2014

9:30-16:00 hod. (celkem 6 bloků á 90 min.)
BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00
Počet posluchačů: 4-8

Cena: 6 000 Kč

Tento seminář je také součástí zvýhodněného balíčku společně se semináři RUŠTINA SIMULTÁNKA I a
RUŠTINA SIMULTÁNKA II.

CENA BALÍČKU JE 16 000 KČ.

Přihláška

Třetí ze série workshopů simultánního tlumočení pro začátečníky. Volně navazuje na část Ičást II s tím, že na studenty klade ještě větší nároky. Příspěvky budou delší a rychlejší, nabité informacemi a tvrdými fakty jako jsou čísla a jména. Opět půjde především o praktický nácvik simultánního tlumočení, nyní již oběma směry – tedy z češtiny do ruštiny a naopak.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

   • Příprava na tlumočení: vyhledávání informací, práce se zdroji a podklady
   • Etika a protokol při tlumočnické profesi
   • Nácvik simultánního tlumočení s tlumočnickou technikou
    – tlumočení z čj do rj a z rj do čj
    – odbornější a delší příspěvky (10 minut)
    – příspěvky s písemnými podklady
    – různí řečníci
   • Závěrečná zkouška – v případě zájmu

Garant a lektoři

Ing. Kateřina Noviková Bezuch, lektorka, tlumočnice a překladatelka
Přihláška