Napište nám

Praha 3. – 4. 5. 2014

9:30-16:00 hod. (celkem 6 bloků á 90 min.)
BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00
Počet posluchačů: 4-8

Cena: 6 000 Kč

Tento seminář je také součástí zvýhodněného balíčku společně se semináři RUŠTINA SIMULTÁNKA IIRUŠTINA SIMULTÁNKA III.

CENA BALÍČKU JE 16 000 KČ.

Přihláška

Workshop je určen zájemcům o kurzy simultánního tlumočení. Na tuto první část budou navazovat (část II část III) další dva dvoudenní semináře simultánního tlumočení v zimním semestru 2013. V části I se studenti seznámí se základními tlumočnickými technikami simultánního tlumočení. Budou se učit rozdělovat pozornost, analyzovat a syntetizovat informace, procvičovat tyto schopnosti na českých a ruských příspěvcích. Cenná je především individuální zpětná vazba od zkušené lektorky a tlumočnice. Jedná se o ojedinělý kurz tlumočení pro veřejnost pořádaný pro tak malou skupinu studentů (max. počet je 8), což garantuje intenzivní zapojení všech studentů.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

   • Teoretický základ
   • Shadowing v rj i čj
   • Nácvik tlumočení (do čj)
    – krátké příspěvky (max.4 minuty)
    – jasná struktura
    – opakující se informace

Garant a lektoři

Ing. Kateřina Noviková Bezuch, lektorka, tlumočnice a překladatelka

Přihláška