Napište nám

Dne 21. listopadu 2019 se uskutečnil historicky první Think Tank pro překladatele a tlumočníky. Byl to vlastně takový experiment, ve kterém jsme chtěli zjistit, jestli se vůbec chceme setkávat a pohlédnout si do očí, nebo jestli v ostatních vidíme jen nebezpečné soky. Smyslem Tthink Tanku zatím nebylo hledat odpovědi, ale spíše otázky a témata. Co pro sebe můžeme udělat? V čem vidíme své slabiny, v čem je obor naopak v dobrém stavu. A těmto otázkám se chceme postupně věnovat.

Co tedy na Think Tanku zaznělo?

Co potřebujete od komunity?

 • Vzájemné uznání (Staří se domnívají, že je chceme hodit do starého železa, mladí mají pocit, že je na trhu nechceme)

V čem si můžeme pomoci?

 • Mentoring pro mladé (vzít si mladší do kabiny, příležitostí je dost/není dost? Korektury textů)
 • Pomoci starším kolegům s IT dovednostmi 
 • Chodit více mezi lidi, více příležitostí (kavárna pro překladatele/tlumočníky?)
 • Cenotvorba (jak se mají lidé dovědět, jaká je „běžná cena“ za tlumočení/překlad, kolik účtovat)
 • Marketing a zvyšování povědomí o profesi

Kdo je to konkurence?

 • Kdokoli, kdo má stejnou kombinaci
 • Kdokoli, koho neznám
 • Ten, kdo nastavuje ceny nepřiměřeně nízko, ale dodává dobrou kvalitu

Jaký je stav naší profese?

 • V hlasování přiznaly  ¾ zúčastněných, že mají dostatek práce
 • Nevíme přesně, jaké jsou běžné ceny

Co vás v nedávné době profesně potěšilo?

 • Je dostatek práce
 • Ukázka toho, že spolupracovat lze: Pracovní skupina za lepší zákon o soudních tlumočnících
 • JTP připravila mentoringový program a další iniciativy JTP
 • Klienti, kteří dokáží ocenit odbornost a kvalitu
 • Nápad uspořádat Think tank
 • Činnost studentské skupiny PŘETLaK

Co byste v oboru chtěli zlepšit/změnit?

 • Komunikaci s klienty i komunikaci mezi kolegy (klienta zajímá spolehlivost a reference, ale jak mají vypadat?)
 • Marketing profese (měli bychom více/méně používat sociální sítě?)
 • Nečinnost organizací (měli by být arbitrem kvality? mediální agenturou? kontakty na osvědčené profesionály?)
 • Minimální profesní standardy (překlad/tlumočení = živnost vázaná? nějaký “filtr”? pomůže nám regulace?)
 • Sdílení zkušeností (networking? kavárna? mentoring?)
 • Podnikatelský přístup v oboru (nebýt obětí špatných podmínek, nastavit si dobré podnikatelské návyky)
 • Flexibilitu při reakci na změny na trhu (jak se připravit na příchod nových technologií?

Ještě jednou moc děkujeme za Vaši účast i podporu, za skvělé a inspirativní hodnocení Think Tanku a za další nápady na zlepšení do budoucna. Příští Think Tank se bude konat o víkendu 20. – 22. 3. 2020. Přesný den a další podobnosti zveřejníme v nejbližší době. Datum si ale určitě přidejte do svého diáře.