Napište nám

21. listopadu 2019 jsme pořádali úplně první Think Tank pro překladatele a tlumočníky. Chtěli jsme zjistit, jestli se v rámci profese můžeme setkávat tváří v tvář, nebo v ostatních vidíme jenom konkurenty. Navíc nás zajímalo, jaká témata můžeme společně řešit a v čem si dokážeme pomáhat.

Na Think Tank přišlo asi 60 překladatelů a tlumočníků. Atmosféra v Impact Hubu byla skvělá, takže se debata rychle rozproudila a k odpovědím na otázky jsme se dobrali snadno.

Překladatelům a tlumočníkům v ČR chybí příležitosti k setkávání a diskusím o tom, co, kdo a jak při svém lingvistickém podnikání dělá. Možnost zeptat se jiného kolegy, jak shání zákazníky, jak si s nimi dojednává podmínky spolupráce, jak vymáhá pohledávky nebo si vede evidenci zakázek. Schází prostor, kde by si kolegové mohli popovídat o svých úspěších i nezdarech nebo se seznámit třeba s maďarštinářem, na kterého odkážou svého klienta, až bude příště potřebovat zrovna tenhle jazyk. Soudě podle toho, jak to v sále žilo během přestávek, jsme takový prostor ke sdílení zkušeností a kontaktů v Impact Hubu úspěšně vytvořili.

Co konkrétně v Hubu zaznělo?

V následující krátkém přehledu najdete témata, která jsme na prvním Think Tanku probírali nebo jenom otevřeli. Řadu z nich budeme řešit na dalších pokračováních, o kterých se pokaždé a včas dovíte na webu www.belisha.cz

Co potřebujete od komunity?

 • vzájemné uznání (Staří se domnívají, že je chceme hodit do starého železa, mladí mají pocit, že je na trhu nechceme)

V čem si můžeme pomoci?

 • mentoring pro mladé (brát si mladší tlumočníky do kabiny, příležitostí je/není dost, korektury textů)
 • pomoc starším kolegům s IT dovednostmi
 • chodit víc mezi lidi, potřeba nových příležitostí (kavárna pro překladatele/tlumočníky)
 • cenotvorba (jak se dovědět, jaká je „běžná cena“ za tlumočení/překlad, kolik účtovat)
 • marketing a zvyšování povědomí o profesi

Kdo je to konkurence?

 • kdokoli, kdo má stejnou kombinaci
 • kdokoli, koho neznám
 • ten, kdo nastavuje ceny nepřiměřeně nízko, ale dodává dobrou kvalitu

Jaký je stav naší profese?

 • V ankety vyplynulo, že 75 % zúčastněných má dostatek práce.
 • Chybí přesnější představa o tom, jaké jsou běžné ceny.

Co vás v nedávné době profesně potěšilo?

 • dostatek práce
 • ukázka toho, že spolupracovat lze: pracovní skupina iniciativy Za lepší zákon o soudních tlumočnících
 • mentoringový program JTP a její další iniciativy
 • klienti, kteří dokážou ocenit odbornost a kvalitu
 • nápad uspořádat Think Tank
 • činnost studentské skupiny PŘETLaK

Co byste v oboru chtěli zlepšit/změnit?

 • komunikaci s klienty i mezi kolegy (klienta zajímá spolehlivost a reference, ale jak mají vypadat?)
 • marketing celé profese (víc/míň sociálních sítí?)
 • nečinnost organizací (měly by být arbitrem kvality? mediální agenturou? zprostředkovatelem kontaktů na osvědčené profesionály?)
 • minimální profesní standardy (překlad/tlumočení = živnost vázaná? nějaký filtr? pomůže nám regulace?)
 • sdílení zkušeností (networking? kavárna? mentoring?)
 • podnikatelský přístup v oboru (nebýt obětí špatných podmínek, osvojit si dobré podnikatelské návyky)
 • flexibilitu při reakci na změny na trhu (jak se připravit na příchod nových technologií?)

 

Díky za vaše tipy a vyslovená přání. Na akci navážeme 21. 3. 2020 dalším Think Tankem, tentokrát na téma pracovních návyků a podnikatelských dovedností.