Napište nám

Praha, 21.3. – 25.4. 2018

STŘEDA 17:15-20:30 hod. (1x týdně 4 lekce á 45 min.), celkem 24 lekcí BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00 Počet posluchačů: 6-12

Cena: 5 400 Kč

Přihláška

Kurz je určen zájemcům o překladatelský obor – a to i úplným začátečníkům. Studenti se seznámí se základními principy překladatelské práce, vyzkouší si různé žánry, rozšíří si slovní zásobu a rozvinou svůj jazykový talent. Kurz je zaměřen nejen na jazykovou stránku překladu, ale také na techniku, rychlost a další praktické stránky oboru. Zkušení překladatelé se s účastníky podělí o své zkušenosti z praxe, vysvětlí, jaké jsou na překladatele kladeny požadavky ze strany klientů a agentur, a ukáží jim, jak se v této profesi uplatnit. Kurz je také součástí rekvalifikace v oboru překladatel.

Na tento kurz navazuje kurz Základy překladu II

Vstupní předpoklady

  • Znalost angličtiny: alespoň úroveň B2, porozumění textu raději na C1 (Společný evropský referenční rámec pro jazyky)
  • Znalost českého jazyka a schopnost s ním tvůrčím způsobem pracovat
  • Zájem o překladatelskou práci a základní překladatelské dispozice
  • Četba a všeobecný rozhled a logické uvažování

Obsahová náplň

  • Úvod – principy a základní požadavky na překladatele
  • Překlad a rozbor různých žánrů (umělecký styl, publicistika, reklamní texty, atp.)
  • Překladová cvičení s rozbory a individuální zpětnou vazbou
  • Základní metodické postupy při překladu
  • Technika překladu – ergonomie, rychlost, překladatelský software (CAT)
  • Závěrečná zkouška – samostatný překlad

Zajímá vás konkrétní náplň kurzů?

Napište si o sylabus ke kurzu  prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi vám ho zašleme.

Garant a lektoři

Mgr. Ivana Hrubá, překladatelka, soudní tlumočnice
PhDr. Miroslav Jindra, přední český překladatel anglosaské  literatury
Ondřej Klabal, specialista na právní překlady

 

Forma studia

prezenční nebo distanční

Reference

„Kurzy jsou velmi profesionálně vedené a vždy mi přinášejí spoustu nových užitečných a zajímavých informací. Oceňuji také individuální přístup lektorů, zejména zpětnou vazbu při vypracování překladů, a práci v malých skupinách. Žádná zameškaná hodina není ztracená – student dostane zpětně veškeré materiály z hodiny, včetně zvukové nahrávky. To považuji za příjemný nadstandard.“
Linda Luhanová, překladatelka

 

Přihláška