Napište nám

Cena

Ceny seminářů a kurzů naleznete vždy v katalogu našich kurzů a v přihláškách.
Cena musí být zaplacena v plné výši před zahájením kurzu. Výjimku tvoří rekvalifikační kurz, který lze zaplatit ve dvou splátkách, kurz musí být plně uhrazen nejpozději do konce 2. měsíce běhu kurzu. Nezaměstnaní mohou požádat o zpětné proplacení kurzu na Úřadu práce.

Cena zahrnuje: zápisné, kurzovné, podklady, závěrečnou zkoušku (pokud je součástí kurzu), certifikát o absolvování kurzu.

Cena nezahrnuje: náhradní termín závěrečné zkoušky a vstupní přezkoušení.

  • O vstupní přezkoušení může zájemce požádat, ale (kromě rekvalifikačního kurzu) není podmínkou přijetí do kurzu. Cena za vstupní přezkoušení činí 350,- Kč. V případě nastoupení do kurzu bude tato částka zájemci odečtena z kurzovného.
  • U rekvalifikačního kurzu je vstupní test povinný, a tudíž zdarma.
  • Cena náhradního termínu závěrečné zkoušky činí 1000,- kč.

Způsob platby

Cenu lze uhradit bankovním převodem na účet: 2102250667/2700

nebo formou poukázek EDENRED:

Ticket Multi

Ticket Compliments Dárkový

Ticket Academica

Slevy

Pro členy JTP, ASKOT nabízíme slevu 10 %  na semestrální kurzy a 5 % na víkendové kurzy (nárok na slevu je třeba uvést v přihlášce) a pro členy KST ČR nabízíme slevu 19 % na všechny kurzy a semináře s  výjimkou balíčků. Slevy nelze sčítat s jinými akcemi.

Platební podmínky

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte emailem fakturu
(č. účtu, variabilní symbol, datum splatnosti).

Cena musí být zaplacena v plné výši do dne uvedeného na faktuře (obvykle do 4 kalendářních dnů). Cena je zaplacena dnem připsání na účet. O úspěšném převodu na náš účet Vás informujeme emailem.
Vaše místo v příslušném kurzu je garantováno až po zaplacení kurzovného. Rezervace nezaplacená do data uvedeného v pokynech k platbě bude automaticky zrušena.

Storno podmínky

V případě stornování objednávky ze strany zákazníka bude společnost Belisha Beacon k.s.postupovat následovně:

  1. pokud zájemce objednávku stornuje v termínu delším než 14 dní před dnem zahájení kurzu, vrátíme vám  100 % částky, kterou jste uhradili.
  2. pokud zájemce objednávku stornuje v termínu kratším než 14 dní před dnem zahájení kurzu, bude uhrazená částka převedena na kredit, který si zájemce může vyčerpat volbou jiného kurzu, jenž bude realizován.

Pokud posluchač z jakéhokoliv důvodu nenavštěvuje kurz, nemá nárok na vrácení kurzovného. Nepřihlásí-li se minimální počet posluchačů, vyhrazuje si společnost Belisha Beacon k.s. právo kurz neotevřít. V takovém případě budou přihlášení informováni nejpozději 7 dní před zahájením semestrálního kurzu/semináře a bude jim vráceno kurzovné v plné výši.

Vyplněním přihlašovacího formuláře zájemce stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl, rozumí jim a přijímá je.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 9. ledna 2015.

 

Program BB WOM

Do programu BB WOM se mohou zapojit pouze stávající nebo minulí zákazníci, kteří služby Belisha Beacon doporučují na základě své dobré zkušenosti.

Doporučitelem se pro účely těchto podmínek Programu BB WOM rozumí, stávající nebo minulý zákazník Belisha Beacon k.s., který služby Belisha Beacon k.s. doporučuje na základě své dobré zkušenosti.

Novým zákazníkem se pro účely těchto podmínek Programu BB WOM rozumí zájemce, který si službu závazně objedná.

Za každého nového zákazníka získává doporučitel odměnu ve výši 200,- Kč v případě individuálního zákazníka a 10 % z výše zakázky v případě korporátního zákazníka.

Nárok na odměnu vzniká, pokud nový zákazník uhradí plnou cenu kurzu a do kurzu skutečně nastoupí. Nový klient nesmí svou přihlášku stornovat.

Odměna se uplatňuje pouze v případě nových klientů.

Do přihlášky musí nový zákazník vepsat jméno svého doporučitele do pole poznámky, nebo musí doporučitel zaslat jméno nového zákazníka na e-mail: kurzy@belisha.cz

Nárok na odměnu lze uplatnit před zahájením kurzu, nikoli zpětně.

Odměna se vyplácí jednou ročně – vždy 30. června.

Odměna se vztahuje pouze na kurzy, nikoli na další námi propagované produkty.