Napište nám

Dobrý překlad přesně vystihne význam sdělení.

Dobrým překladem řeknete to, co říkáte i ve svém rodném jazyce. Bez kompromisů, kroužení kolem, opisování. Překládat by se mělo sdělení nikoli jednotlivosti. Není totiž sdělení jako sdělení: „John Doe je jednatelem.“ není to samé co „Jednatelem je John Doe“. Kdo rozdíl nechápe, překládat by neměl. Toto je velmi primitivní příklad, ale v delších textech se práce se slovosledem rozhodně odrazí na kvalitě.

Překlad by měl vystihnout i pocity či atmosféru textu. Měl by překlopit i daný styl tak, jak je to v druhém jazyce obvyklé.

Díky dobrému překladu dosáhnete svého cíle.

Dobrý překlad by měl mít přesně ten efekt, jaký jste původně zamýšleli. Vysvětlit, přesvědčit, prodat, nadchnout, popsat, stanovit pravidla, vzbudit důvěru. Dobrý překladatel ovládá ty jazykové nástroje cílového jazyka, kterého to dokážou vystihnout.

Pro dobrý překlad jsou nutné odborné znalosti překladatele anebo aspoň dovednosti špičkového rešeršéra.

Překladatel právních textů si neplete právnickou osobu s právní osobností, překladatel finančních textů si neplete závěrku s uzávěrkou a ví, že se sestavuje, nikoli zpracovává. Perfektní znalost terminologie je naprostý základ. Překladatelé se tedy musí neustále vzdělávat, ale musí jít více do hloubky, nikoli studovat pouhá slovíčka.

Dobrý překlad někdy vyžaduje, abyste se do něj zapojili.

Stejně jako bez konzultace s klientem nepostaví stavař dům podle přání klienta, webdesigner nenavrhne web podle jeho představy, tak ani překladatel nepřeloží váš text úplně přesně. Někdy se v originále vyskytnou dvojznačnosti a v tu chvíli zvedá špičkový překladatel telefon a doptá se vás. Ptát se není slabina překladatele, ptát se je naopak projevem toho, že překladatel nad textem opravdu přemýšlí.

Dobrý překlad se čte lehce.

Jinými slovy, když si text přečtete, nic vás v něm nezarazí, žádné nevhodné slovo, nelogičnost, všechno do textu zapadá, nemusíte si domýšlet, jak ta která věta souvisí s tou další. Tomu se říká umění vystavět text.

Dobrý překlad nebude vágní.

Neopisuje prázdnými slovy, co se chce říct a jde k jádru myšlenky, využívá přirozenou úspornost vyjadřování (tedy kde je to žádoucí).

Dobrý překlad je skvěle naformátovaný.

Mezerník místo tabulátoru? To vás přijde draho.

Dobrý překlad dostanete ve smluveném termínu.

Dodání překladu ve smluvený čas by mělo být samozřejmostí, přesto spolehlivost překladatele zmíním.