Napište nám

Chcete se stát tlumočníkem? Baví vás tlumočit, ale nejste si jisti, jestli se na to hodíte? Je to krásné a vzrušující povolání, nicméně klade na nás velké nároky. Jaké vlastnosti a schopnosti musíte mít, abyste byli dobrými tlumočníky?

Jazykové znalosti a schopnosti

V prvé řadě se musíte umět přesně a výstižně vyjadřovat alespoň ve dvou jazycích, z nichž jeden by měl být vaším mateřským jazykem. Měli byste mít dostatečnou slovní zásobu a znát různé gramatické kličky, abyste byli schopni projev kdykoliv ladně dotlumočit, i kdybyste nezačali zrovna ideálně. Měli byste znát správné kolokace, aby váš projev zněl autenticky a přirozeně. Zkrátka měli byste mít cit pro jazyk, i když i ten se dá částečně natrénovat.

 

Přehled

Je třeba, abyste měli všeobecné povědomí o velké škále oborů a zájmů. Nemusíte být vůbec žádný odborník, ale měli byste rozumět základním pojmům, se kterými se setkáváte v každodenním životě – např. co je závazek a co pohledávka. Měli byste vědět, co se kde šustlo v zemi, z jejíhož jazyka tlumočíte.

 

Nadání

Určitě je důležité umět si správně vyložit (neboli „interpretovat“) informace, které vám někdo předává. Jde totiž právě především o předání klíčového sdělení druhé straně. Další důležitou schopností je umět rozdělit pozornosti, kdy sledujete originál a zároveň zpracováváte tlumočení. Někteří jsou touto schopností obdarováni přírodou, jiní se to musí učit, ale naučit se to rozhodně dá.

 

Pevné nervy

Tlumočení je adrenalinové povolání. Každý den vás při něm potkají nenadálé situace, které nemůžete předvídat, když se na tlumočení připravujete. Přijde řečník, který neumí opustit myšlenku nebo neumí myšlenku udržet, a vy v tom musíte najít alespoň trochu smysl a ten předat posluchači. Nebo jsou řečníci-čtenáři, kteří chtějí rychle zmizet a svůj projev přečtou rychlostí nadzvukového letadla.

 

Pohotovost a nadhled

Při tlumočení musí tlumočník rychle reagovat na vzniklou situaci, musí se rychle rozhodovat. Musí neustále sledovat celkový záměr řečníka a zvažovat nejen, co má přetlumočit, ale jak to přetlumočit (má být stejně vulgární jako řečník, nebo ne? Je možné něco vypustit?). A zásadní je také smířit se s tím, že vaše rozhodnutí třeba v danou chvíli nebylo úplně nejlepší, ale už se stalo a vy musíte poslouchat a tlumočit dál.

Abych to tedy shrnula, musíte mít výdrž, odhodlání, zarputilost a houževnatost se neustále vzdělávat a být pokorný.

Pokud jsem na něco, kolegové tlumočníci, zapomněla, budu ráda, když mne doplníte. Podrobné informace a praktickou průpravu pro tlumočení získáte v našich kurzech a víkendových seminářích tlumočení.