Napište nám
  • Typ kurzu

  • Jazyk

  • Rozsah

  • Zaměření

Rozhovor s Miroslavem Jindrou

Miroslav Jindra je českou překladatelskou legendou. Překládání (z angličtiny) se věnuje již přes šedesát let. Za tu dobu přeložit asi sedmdesát titulů té nejlepší britské, americké a kanadské literatury. Za překlad Knihy toužení, rozsáhlého souboru básní Leonarda Cohena získal v roce 2009 Státní

Více

Odpor

Odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa vést elektrický proud. Já vím, nejsme elektrikáři, a tak jsme zcela záměrně nechali odpor zasunutý někde vzadu v hlavě. Když to slovo slyším, naježím se a cítím ho i v celém těle… Fuj, fyzika! Odpor je ovšem

Více

Rozhovor s Michaelou Melišíkovou, studentkou BB

Michaela v Belishe absolvovala hned několik kurzů a seminářů (Rekvalifikační kurz v oboru překladatel AJ – ČJ, semináře Překlad lékařských a farmaceutických textů, Účetní výkazy, workshop simultánního tlumočení) Překládání se věnuje 6 let. Bydlí za Prahou, má dvě malé děti. Více informací o jejích pracovních

Více

Bankruptcy versus insolvency

Vyjádřit v angličtině výstižně rozdíl mezi platební neschopností, insolvencí, úpadkem a konkursem bývá oříšek, k jehož rozlousknutí náhodné ani promyšlené střídání slov insolvency a bankruptcy často nestačí.   Každý právník zabývající se insolvenčním právem komunikující s anglicky hovořícími klienty se již patrně někdy ocitl v oné

Více

Interview with Melvyn Clarke

When and why did you decide to live in the Czech Republic? Cherchez la femme. It was back in the summer of 1992… (cont. p. 94)[1] Were you planning to make your living as a translator from the very beginning? No, I wasn’t.

Více

Pravidla anglického slovosledu aneb The Law /and/ of Order

Právo a jazyk mají jednu věc společnou. Obě disciplíny vycházejí z určitých pravidel a zákonů, respektive zákonitostí, které bychom měli dodržovat. V praxi ale musíme v právu i v jazyce kombinovat různé „předpisy a pravidla“, které si na první pohled odporují. Neměnný slovosled „Ústavním zákonem“ je v anglické gramatice

Více

Vánoční dárkové poukazy Belisha Beacon

Chybí Vám při nákupu vánočních dárků inspirace? Nadělte svým blízkým jazykový kurz nebo třeba jednodenní odborný seminář. Vyberte si z naší nabídky a pošlete na adresu kurzy@belisha.cz následující informace: název vybraného kurzu kdo dárek věnuje komu je určen My Vám po zaplacení zašleme

Více

Ondřej Klabal: Pozor na falešné přátele!

Všichni, kteří jsme se někdy učili nějaký cizí jazyk, si asi vzpomeneme na pocity zklamání, kdy nám nějaké slovo přišlo povědomé, připomínalo nám něco v češtině, a nakonec se ukázalo, že jeho význam je zcela odlišný. Odborně se taková slova nazývají falešní

Více

Tipy na dlouhé podzimní večery

DAVID CRYSTAL: THE STORY OF ENGLISH IN 100 WORDS Pokud stejně jako my v Belishe rádi čtete knihy o angličtině a fascinuje Vás etymologie, pak je pro Vás tato kniha absolutní “must-have”.  Lingvista a autor populárně-naučných knih David Crystal si vybral sto anglických slov

Více

Zajistí nám angličtina konkurenceschopnost?

Podle článku Marka Švehly, který otiskl časopis Respekt v tomto týdnu, bychom měli zavést angličtinu jako úřední jazyk. Zajistí nám prý konkurenceschopnost. Fungovalo to tak podle jeho slov v Singapuru, mohlo by to fungovat i u nás.  Musím říci, že mi ten nápad na

Více

Angličtina: Obecný překladatelský workshop

Série pátečních workshopů pro překladatele nad nejčastějšími jazykovými dilematy a chybami. – generický plurál nebo raději singulár? – jak překládat nadpisy co „nejangličtěji“? – jak překládat „malá slova“ jako je „už“, „stejně“ – jak se vypořádat s českými frázemi typu „zahájení řízení

Více

Hledá se spolehlivý překladatel! Kdo to je?

Co si pod tímhle pojmem představíte? Já jsem si vždycky myslela, že spolehlivost znamená, že překladatel svůj překlad dodá, a dodá ho včas. Takovému inzerátu jsem tudíž nikdy nerozuměla, dodat dílo včas mi připadá jako úplně bazální předpoklad jakékoli spolupráce, nejen

Více

Chcete otestovat své znalosti?

V této sekci budeme pravidelně publikovat různé testy a kvízy, díky nimž si můžete udělat trochu bližší představu o tom, zda jsou naše kurzy to pravé ořechové, zda jsou podle vašeho gusta a jestli jsou vaším šálkem čaje, nebo kávy…. ZNÁTE SPRÁVNÉ KOLOKACE V NĚMČINĚ?

Více

Ceny překladů půjdou nahoru.
Ale záleží na…

…Vás Kdy zdražíte? Že to nejde? Že je konkurence příliš velká? Že trh tlačí ceny dolů? Že na to chudáci klienti nebudou mít peníze? … podívejme se na problém z jiné strany. Z jaké? Z té vaší! Kolik času trávíte překládáním u počítače? Jaká

Více

Dispose of something neznamená něčím disponovat

První ze série anglických výrazů, které v kontextu společného dorozumívacího jazyka v Evropě mění význam. Nejen my přispíváme k neřízené a neřiditelné proměně angličtiny.   Let´s dispose of good English – Disponujme dobrou znalostí angličtiny!   Takto to chápeme my a další uživatelé angličtiny jako linguy francy.Dispose je pro nás

Více

Cena za překlad

  Už asi týden si čtu diskusi, která běsní na facebooku ohledně jednoho nevinného článku překladatelky, která popsala jeden svůj pracovní den. Stěžuje si na nevalný výdělek a stres, který při zadání překladatelské práce prožívá. Její článek mě nijak nepohoršuje ani podle

Více

Je možné navštěvovat kurzy distančně?

Ano, tuto možnost nabízíme. Vhodná je především pro ty, kteří žijí mimo Prahu či v zahraničí. JAK TO FUNGUJE? Kurzy překladu / ostatní kurzy Student distančního studia obdrží audio nahrávku každé lekce a veškeré písemné materiály. Všechny úkoly z hodiny i domácí úlohy student vypracuje

Více

Překladač versus překladatel

Jednoho krásného letního večera jsem pro Vás chtěla napsat článek o překladačích. Dovedla mě k tomu jedna známá, když mi vyprávěla, jak je ten google překladač výborná a užitečná věcička. To jsou samozřejmě slova, která napnou všechny struny v těle každého profesionálního překladatele a tlumočníka.

Více

Jak se stát překladatelem

Přehledný a, řekla bych, úplný postup popsala již v roce 1988 Lanna Castellano: “Our profession is based on knowledge and experience. It has the longest apprenticeship of any profession. Not until thirty do you start to be useful as a translator, not

Více

Čtyři důvody proč cvičit vysokou konsekutivu

I v dubnu jsme se opět sešli v úzkém kruhu, abychom intenzivně cvičili konsekutivní tlumočení. Po zopakování zápisu jsme se ponořili do praktického nácviku. Příspěvky byly zase o trošku těžší a hlavně delší. Během workshopu vyvstala otázka, proč učíme tzv. vysokou konsekutivu. Máme pro to několik

Více

Reportáž z konsekutivy AJ I.

Druhý březnový víkend se v Orange Tree konala první část víkendového kurzu konsekutivního tlumočení. Kurz je určen pro všechny mimopražské ale i pražské zájemce, kteří nemohou pravidelně docházet na semestrální kurz, ale přesto by rádi pronikli do tajů profesionálního tlumočení a chtějí si

Více

Reportáž ze simultánky II.

První březnový víkend se v Orange Tree už podruhé setkaly studentky kurzu simultánního tlumočení, aby si intenzivně procvičily své dovednosti a schopnosti tlumočení v kabině a prohloubily své jazykové i všeobecné znalosti. Kurz je určen především začátečníkům v tomto oboru a skládá se ze tří víkendových částí.

Více