Napište nám

Kdy: Pondělí 19:00-20:30 hod. od 26. 2. 2018

Čeká vás 26 lekcí á 45 minut rozložených do 13 týdnů

Kde: BELISHA BEACON

ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00

Cena: 5 200 Kč

Přihláška

Co vás čeká?

  • řízená diskuse a konverzace a rozbor vašeho projevu (brainstorming slovní zásoby, miniprezentace, argumentace)
  • idiomy, fráze a kolokace k tématům
  • 13 zajímavých témat ze současného života (např. sociální média a jak vůbec mluvit o tom, co na nich děláme; lifestylová témata či diskuse o národních stereotypech; aktuální dění ve společnosti a jak o něm hovořit)
  • naučíte se vyjadřovat přesně a plynule

Co budete potřebovat?

Jak lekce probíhají?

  • Lexikální brainstorming k danému tématu
  • Krátké ad-hoc prezentace (procvičení bezprostředního vyjadřování a pohotovosti)
  • Vybrané jazykové problémy vyplývající z rozdílnosti jazykových systémů češtiny a němčiny (především kolokace/ustálené vazby a spojení/slovesná valence/stylistika atp.)

Zajímá vás konkrétní náplň kurzu?

Napište si o sylabus ke kurzu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (viz níže). Rádi vám ho zašleme.

Lze kurz navštěvovat i z pohodlí domova?

  • Tou největší výhodou kurzu je možnost mluvit, ale pro velmi, ale velmi neodbytné zájemce jej nabízíme i distančně:-)

Kdo vás kurzem provede?

Melanie Gabauer – Melanie dokáže studenty posunout velmi rychle kupředu díky trefnému opravování případných chyb v gramatice. Má dokonalý cit nejen pro němčinu, ale i pro angličtinu a češtinu.
Marika Jakešová – Marika přesně ví, jaká je role lektora-průvodce a dokáže dát každému studentovi dostatečný prostor k vyjádření a trpělivě opravovat i fosilizované chyby.

Přihláška