Napište nám

Praha, 

celkem 5 pátků (viz níže) vždy 15,15 – 18,30 hod.  (4x 45 minut)
BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00
Počet posluchačů: min. 10

Cena: 4200,- Kč (nebo 1200,- Kč/1 pátek)

Přihláška

Jistě jste také zaznamenali, že se zvyšují nároky na kvalitu překladů. Gramaticky správný překlad dnes už nestačí, je naprosto nezbytné, aby překlad zněl skutečně německy. To znamená, že překladatel musí při překladu používat správné kolokace a struktury přirozené pro cílový jazyk. Není ale třeba se tím stresovat,  připravili jsme seminář, který se těmto aspektům věnuje.

Bude probíhat jednou za měsíc ve vybraný pracovní pátek (přesná data najdete níže) a rámcově se bude zabývat níže uvedenými oblastmi překladu a komparaci češtiny a němčiny. Jeho účastníci budou moci neomezeně konzultovat s lektorem své překladatelské těžkosti a do jisté míry získat i zpětnou vazbu ke svým pracovním překladům.  Kromě příkladů jednotlivých odlišností mezi češtinou a němčinou, budeme samozřejmě i překládat kratší texty, které budeme spolu s lektorem analyzovat.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potkat své kolegy, nasát inspiraci a pobavit se. 

Vstupní předpoklady

Obsahový rámec

  1. Evergreen člen (určitý, neurčitý, nulový)
  2. Podceňované téma preteritum vs. perfektum
  3. Linky, navazování v textu, odkazy, koheze
  4. Fráze a mezikulturní aspekty
  5. a další (bude upřesněno)

Výše uvedená témata jsou pouze rámcová, budeme rádi, když budou účastníci přinášet vlastní náměty.

Data konání:

  • 24. 11.
  • 15. 12.
  • 12. 1.
  • 9. 2.
  • 9. 3.

Změna termínů vyhrazena

Garant a lektoři

Marika Jakešová, lektorka němčiny, rodilá mluvčí

FORMA STUDIA

prezenční nebo distanční

Přihláška