Napište nám

Praha, 7. 2. 2018 –  14. 3. 2018

STŘEDA 17:15-20:30 hod. (1x týdně 4 lekce á 45 min.), celkem 24 lekcí BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00 Počet posluchačů: 6-12

Cena: 5 200 Kč

Přihláška

Kurz je určen zájemcům o překladatelský obor – a to i spíše méně pokročilým překladatelům (na rozdíl od kurzu pro pokročilejší překladatele), či absolventům základů překladu I. V první části kurzu je nastíněna anglická morfologie, syntax, lexikologie, sémantika a textová lingvistika. Znít to dost suše, ale i tyto oblasti jsou podány záživnou formou s mnoha příklady a na podkladě českého jazyka. Cílem je naučit studenty vyjadřovat se písemně přesně a přímo. V druhé části kurzu se budete zevrubně věnovat překladu do angličtiny a vyzkoušíte si překlad různých žánrů, rozšíříte si slovní zásobu a rozvinete svůj jazykový talent.

 

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Tvarosloví, členy, slovesné časy a jejich význam,atp.
  • Polovětné vazby, výstavba věty, dosah negace, atp.
  • Text – intra-, extra- a intertextuální vazby
  • Překladová cvičení
  • Writing skills

Zajímá vás konkrétní náplň kurzů?

Napište si o sylabus ke kurzu  prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi vám ho zašleme.

Garant a lektoři

Melvyn Clarke

další budou upřesněni

 

Forma studia

prezenční nebo distanční

Přihláška