Napište nám

Praha, 14. 1. 2017

09:30-15:30 hod. (6x 45 minut) BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00

Počet posluchačů: min. 12

Cena: 3100,- Kč

Přihláška

Seminář je určen všem profesionálním překladatelům právních textů. Jedná se o soubor překladových cvičení v oblasti obchodního práva, a to především do anglického jazyka. Texty jsou vybírány z autentické překladatelské praxe. Díky semináři získáte vodítko, jak s těmito texty pracovat, na co si dát pozor, jak správně interpretovat texty, jak si poradit s formulačními složitostmi bez toho, aniž by to rozložilo koherenci a kohezi textu.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

Překladová cvičení se zaměřením na:

  • řešení formulačních obtíží
  • důraz na přesnost vyjadřování
  • různé stylistické roviny a nuance (dopis, PR, smlouvy, stanoviska, ….)

Garant a lektoři

Martin Mikolajek, interní překladatel v AK a právník

Forma studia

prezenční i distanční

Přihláška