Napište nám

Praha, 2. 10. 2017 – 8. 1. 2018

PONDĚLÍ 10:00-11:30 hod. (1x týdně 2 lekce á 45 min.), celkem 26 lekcí
BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00
Počet posluchačů: 10

Cena: 5 200 Kč

Přihláška

Na trhu absolutně chybí jazykové vzdělávání pro jazykáře: překladatele a tlumočníky, ale i lektory samotných jazyků. Proto jsme se rozhodli připravit kurz angličtiny pro pokročilé, kde si své dovednosti a znalosti mohou procvičit a prohloubit i jazykoví odborníci. Kurz je určen všem, kteří jazyk ovládají téměř na úrovni proficiency nebo advanced, přesto hledají místo, kde by své vyjadřovací schopnosti mohli ještě zkrášlit, vycizelovat a vybrousit. Kurz se zaměřuje především na vlastní jazykovou produkci (je to tedy netradičně pojatá konverzace pro pokročilé, v níž je kladen důraz spíše na prezentační dovednosti v angličtině, vyjadřovací schopnosti a odbornou angličtinu) a získání zpětné vazby od kompetentního lektora-rodilého mluvčího. Jednotlivé lekce budou tematicky zaměřené. Kombinovat jej lze i s kurzy odborného jazyka, jako je právní překlad I nebo můžete nahlédnout do překladatelské profese.

Ukázku zábavných online testů, které pomáhají upevnit novou slovní zásobu získanou na hodině, si můžete prohlédnout zde.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Lexikální brainstorming k danému tématu
  • Krátké ad-hoc prezentace (procvičení bezprostředního vyjadřování a pohotovosti)
  • Vybrané jazykové problémy vyplývající z rozdílnosti jazykových systémů češtiny a angličtiny (především kolokace/ustálené vazby a spojení/slovesná valence/stylistika atp.)

Zajímá vás konkrétní náplň kurzu?

Napište si o sylabus ke kurzu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi vám ho zašleme.

Forma studia

  • prezenční
  • pro neodbytné zájemce i distanční:-)

Garant a lektoři

Scott Hudson

Steve Patten

Přihláška