Napište nám

Kdy: buď PONDĚLÍ 10:00-11:30 hod. od 5. 2. 2017 do 30. 4.
nebo ÚTERÝ 19:00-20:30 hod. od 6. 2. do 15. 5. 2018

Čeká vás 26 lekcí á 45 minut rozložených do 13 týdnů

Kde: BELISHA BEACON

ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00

Cena: 5 200 Kč

Tento kurz můžete zkombinovat s konverzačním kurzem Grammar in Use a strávit u nás pondělní dopoledne či úterní večer. Při objednání obou kurzů, platí sleva 1000 Kč. 

Přihláška

Co vás čeká?

  • řízená diskuse a konverzace a rozbor vašeho projevu (brainstorming slovní zásoby, miniprezentace, argumentace)
  • idiomy, fráze a kolokace k tématům (jejichž znalost si následně ověříte v našich testech)
  • 13 zajímavých témat ze současného života (např. sociální média a jak vůbec mluvit o tom, co na nich děláme)
  • naučíte se vyjadřovat přesně a plynule

Ukázku zábavných online testů, které pomáhají upevnit novou slovní zásobu získanou na hodině, si můžete prohlédnout zde.language enhancement

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Lexikální brainstorming k danému tématu
  • Krátké ad-hoc prezentace (procvičení bezprostředního vyjadřování a pohotovosti)
  • Vybrané jazykové problémy vyplývající z rozdílnosti jazykových systémů češtiny a angličtiny (především kolokace/ustálené vazby a spojení/slovesná valence/stylistika atp.)

Zajímá vás konkrétní náplň kurzu?

Napište si o sylabus ke kurzu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi vám ho zašleme.

Forma studia

  • prezenční
  • pro neodbytné zájemce i distanční:-)

Garant a lektoři

Scott Hudson a Steve Patten se vám budou věnovat v pondělí,
Melvyn Clarke a Elizabeth McEvoy vás provedou úterním kurzem

Přihláška