Napište nám

Praha
21. leden (9,30 – 12,45) a 22. leden (9,30 – 12,45) 2017
Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2
Min. počet posluchačů: 12

Cena: 2600,- Kč/8 x 45 minut 

Přihláška 

Pro překladatele, kteří se chtějí věnovat právním překladům, pro soudní tlumočníky i absolventy translatologie nabízíme dvoudenní seminář, který účastníky seznámí s obraty, jež musí mít při překladu v malíku.

V semináři budeme pracovat s autentickými českými texty a jejich rozborem do takové hloubky, do jaké je to relevantní pro překladatelskou, respektive tlumočnickou profesi. Nejedná se o terminologický seminář, lektorka vás naučí chápat české právní texty tak, abyste nemuseli vytvářet doslovné překlady, abyste získali jistotu a nástroje k vhodnému převedení do vašeho pracovního jazyka.

Zaměříme se na nejčastější chyby, kterých se překladatelé při vlastním výkladu a překladu dopouštějí a které vznikají z neznalosti ustálených frází a aplikace běžných slov v právním kontextu, kde nabývají přesné významy. Seminář je určen všem, kteří pracují s češtinou.

Seminář je rozdělen do dvou dnů, aby studenti mohli vstřebat dané znalosti a pracovat s nimi dále v následujícím dni.

Své znalosti právní češtiny si můžete ověřit zde

Vstupní předpoklady

  • Všeobecný rozhled,  logické uvažování

Obsahová náplň

  • Vysvětlení základních teoreticky-právních pojmů (nárok vs. právo, vlastnictví vs. majetek, návrh vs. žádost apod.)
  • Cvičení na rozbor a porozumění právním textů (v intencích toho, co potřebují znát překladatelé)
  • Zdroje informací a podklady

Garant a lektoři

Mgr. Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka

Forma studia

Prezenční

Přihláška