Napište nám

Kurz je dvousemestrální a skládá se z těchto modulů:

Praha, zimní semestr: od 5.10. 2017 do 11.1. 2018

5. 10. – 9. 11. Čtvrtek 17:15-20:30 hod. ZÁKLADY PŘEKLADATELSKÉ PRÁCE

23. 11. – 11. 1. Čtvrtek 17:15-20:30 hod. PRÁVNICKÁ ANGLIČTINA I

Praha, letní semestr: od 1.3. 2018 do 1.6. 2018

1.3. – 12. 4. Čtvrtek 17:15-20:30 hod. PRÁVNICKÁ ANGLIČTINA II

19. 4. – 1. 6. Čtvrtek 17:15-20:30 hod. PŘEKLADY EKONOMICKÝCH TEXTŮ

BELISHA BEACON, ŠPANĚLSKÁ 1073/10, PRAHA 2 VINOHRADY, 120 00 Počet posluchačů: 6-12   

PLUS 2 víkendové semináře: PRACOVNÍ PRÁVO a SOUDNÍ ŘÍZENÍ– data budou upřesněna

CENA: 26 000 KČ/ 2 SEMESTRY Kurzovné je možné uhradit na 2 splátky.

KURZ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ

Přihláška

Rekvalifikační kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí profesionálně věnovat překládání textů a potřebují si doplnit nejen teoretické, ale i praktické vzdělání. Kurz představuje ucelenou přípravu pro budoucí překladatele, při níž uchazeči získají potřebné znalosti a dovednosti nezbytné k vykonávání překladatelské činnosti. Uchazeč se seznámí se základními principytechnikami překládání, s typy a styly překladu, osvojí si hlavní překladatelské techniky a vyzkouší si jejich uplatnění v různých žánrech. Zároveň získá neocenitelnou zpětnou vazbu ještě před zahájením vlastní praxe. Důraz je kladen na odborný překlad v oblasti práva a ekonomie.

Kurz je zakončený písemnou zkouškou, úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu s akreditací Ministerstva školství ČR. Kurzy tvořící rekvalifikační kurz jsou v naší nabídce  i jednotlivě.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Teorie a praxe překladu (nároky profese, praxe, nástroje překladatelské činnosti, úvod do překládání)
  • Kurz obecného překladu (metodické postupy, cvičení a rozvoj slovní zásoby, překlad a rozbor žánrů, …)
  • Kurzy odborného překladu (finanční a ekonomické překlady, překlady pro EU, právnické překlady, …)

Zajímá vás konkrétní náplň kurzu?

Napište si o sylabus ke kurzu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi vám ho zašleme.

Garant a lektoři

Mgr. Ivana Hrubá, překladatelka, soudní tlumočnice PhDr. Miroslav Jindra, přední český překladatel anglosaské  literatury Mgr. Dagmar Štědrá, právník, Ondřej Klabal, překladatel a tlumočník na volné noze, absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity, Ing. Tomáš Rufer, Ing. Lenka Sternal, překladatelka a další

Přihláška